duong-chay-dien-kinh.
san-cao-su-epdm-san-choi-tre-em.
san-bong-ro-thi-cong-san-vinyl-the-thao.
son-san-tennis.
san-epoxy.

Liên hệ

VIETNAM - JAPAN DEVELOPMENT MATERIALS FOR SPORTS CO...,LTD

HÀ NỘI

Add: No. 200, Quang Trung Street, Ha Dong District, city HaNoi, Vietnam
Tel: (+84) 985.689587                         Fax: (+84) 822 088 187
Email: vijasports@gmail.com              Whatsapp: (+84) 985.689587

 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Add: No. 13/17, Group 1, Tân Chanh Hiep Ward, 12 District, Ho Chi Minh City
Tel: (+84) 989 383840                      Fax: (+84) 822 088 187
Email: vijasports@gmail.com           Whatsapp: (+84) 985.689587


Họ tên (*)
Đơn vị
Địa chỉ
Điện thoại (*)
Email (*)
Lời nhắn (*)